Recent Posts

Now-reading for WordPress 2.7

less than 1 minute read

After upgrading the blog to WordPress 2.7, the Now Reading plugin didn’t work very well anymore.

Belgium: FAIL!

less than 1 minute read

Once again, Belgium is the laughing stock of the EU.

Willem Vermandere - Bric A brac

1 minute read

‘t is niet den auto, ‘t is de reis niet de tafel, ‘t is de spijs niet den oven, ‘t is de koek niet het meubel, ‘t is het boek niet de potten, ‘t is de pap niet het lopen, ‘t is de stap niet de letters, ‘t is ‘t gedicht niet de lampe, ‘t is het licht…